Author Archives: Therese

Best Research Writing Services

Let’s say you happen to be generating an essay with regard to your novel you look over, but usually are not constructive just where to begin. A trainer may help you examine ideas, write an outline, pattern your papers, cite … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

free essay editing

An investigation aged fashioned paper, as a kind of university posted undertaking, has within a natural fashion procured some precise peculiarities with regards to type, formatting, framework and framework. Trainees will require to be aware of and recuperate at all … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10 – kompisarmband

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Värdegrunden

  Idag har vi i vårt värdegrundsarbete skapat varsitt kollage. Alla elever presenterade sina tankar om värdegrunden och orden Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt, Kamratskap och STARK.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vilket fantastiskt bygge

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vattnets kretslopp

Vi har arbetat med vattnets kretslopp.Här har vi skapat kretsloppet i grupper. vi har även gett varandra två stjärnor och en önskan i grupper.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi arbetar med bokstaven Pp

  Så här fint blev det. Alla vi har skapat och tänkt på bokstaven Pp. Ni kan be era barn berätta vad de har gjort med tanken på p.    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Värdegrunds arbete

  Nu börjar vi arbeta med värdegrunden. Vi använder oss av ordet STARK där varje bokstav är början på ett ord. Orden är  Samarbete,Trygghet, Ansvar, Respekt, och Kamratskap. Den här veckan börjar vi arbeta med samarbete.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klassråd

På klassrådet igår var det några elever som hade som förslag på att vi skulle göra spindlar av våra händer. Så idag har vi tillverkat spindlar med 8 ben.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sagor

  Vi skapar sagor i grupper. Vi har en början en handling och ett slut. Sen berättar varje grupp sagan för resten av gruppen som berättar vad som var bra och ensak som kan bli bättre till nästa gång.

Posted in Uncategorized | Leave a comment